Sứ mệnh:
Giúp cho 100% trẻ em Việt Nam được đo TKX mắt định kỳ, được khám và chữa TKX mắt kịp thời.
Phổ cập kiến thức về TKX mắt, kiến thức về chăm sóc và bảo vệ đôi mắt trẻ em đến toàn thể các bậc cha, mẹ, ông bà, người giúp việc trong xã hội.
Mang các dịch vụ tiện ích đến cho mọi gia đình, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho mọi gia đình.
Tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân viên trong công ty
Tạo giá trị cho xã hội, mang sự an tâm và hạnh phúc đến nhiều gia đình hơn.